Sevdah na Konferenciji o izgradnji prognaničkih zajednica - 16. septembra 2005.
Sevdah at the Refugee Community Building Conference - September 16, 2005