ZABRANJENO PUŠENJE

U Njemačkoj je neko od naših uslikao ovaj znak za zabranjeno pušenje. Očigledno da su Nijemci znali da kod nas u Bosni ima jedna pop-rock grupa sa tim imenom samo su malo pobrkali koja.