Sevdahlijka s karanfilima
(photo: Byron Dazey)

Karanfil Kolo

S Karanfil kolom Denis je započeo seriju koreografija u kojima predstavlja naše sevdalinke. Sve su ove koreografije bazirane na koracima bh. kola, ali su tako razradjene da igrači svojom igrom i rekvizitima prevode predivnu liriku naših sevdalinki na univerzalni jezik pokreta i slike razumljiv svima.

Premda ovakav pristup koreografiranju nije bio uobičajen u AVNOJ-evskoj Jugoslaviji, ne može se reći da nije i prirodjen bh. folkloru. O tome najbolje govori npr. stara bošnjačka hodavka "Ah, što kunaš, kuno moja" u kojoj je odvajkada pored pjesme i izražajnog plesa uključena bila čak i gluma, pa tako ova hodavka nalikuje malom operskom komadu.

Sevdahovo Karanfil kolo, dakle, portretira poznatu sevdalinku Karanfile cvijeće moje u izvedbi doajena sevdalinke, Himze Polovine. Sevdahovo Karanfil kolo je bazirano na koraku hercegovačkih muških hodavki u kombinaciji s kolanjima. Osnovni korak je obogaćen s par arabesknih elemenata prisutnih u bh. gradskim solo igrama. Kroz ove orijentalne plesne ornamente naš koreograf, Denis Bašić, je pokušao udovoljiti zahtjevima izuzetno naglašenog orijentalnog melosa i ritma ove sevdalinke.

Sevdah je po prvi put izveo svoje Karanfil kolo na najvećem američkom etničkom festivalu Northwest Folklife Festival 29. maja 2005. u Seattleu. Publika kao i stručni kritičari, etnolozi i folkloristi, srdačno su pozdravili ovu obnovljenu ideju interpretacije sevdalinki kroz kola.

Himzo Polovina i njegov sevdah ostaju trajna inspiracija i Sevdahu, i Denisu. Tako Sevah ostaje vjeran svome imenu, a Denis započinje jednu novu seriju interpretacija kako sevdalinki, tako i bh. narodnih igara.