Kolo Okladu Sevdah igra ledja u ledja
(photo: Mili Mulić)

Oklada Kolo

Poput Karanfil kola, Sevdahovo Oklada kolo je takodjer koreografski prijevod jedne stare sevdalinke na univerzalni jezik pokreta i slike. Naravno, riječ je o sevdalinci Okladi se momče i djevojče u izvedbi nama jako dragog Himze Polovine.

Poput sevdalinke Karanfile cvijeće moje i ova sevdalinka je, osobito ritmički, pod jakim utjecajem Orijenta. Ovakav tip ritma i melodije može se susresti širom južnih dijelova Balkana, osobito u gradskim sredinama. Zato nije za čudo kada su Bosanci i Hercegovci pokrenuti i dušom i tijelom kada čuju neke južnosrbijanske ili makedonske pjesme u istom ovom ritmu. Oni ih jednostavno osjećaju kao svoje.

Ritam sevdalinke Okladi se momče i djevojče je identičan ritmu vranjske pjesme Šano, dušo, Šano, mori... Logično, i koraci kojim se igralo na ovaj ritam u južnoj Srbiji i Bosni su izuzetno slični. Uzimajući u obzir dati ritam, moglo bi se reći da kako ritam, tako najvjerojatnije i dato kolo, potječu s Bliskog Istoka. Isto tako, moglo bi se s velikom sigurnošću tvrditi da su Romi bili ti koji su kako ovaj ritam, tako i ovo kolo donijeli kako u Makedoniju, tako i u južnu Srbiju, tako i u BiH i drugdje.

Romi su u osmanskoj i kasnijoj historiji Balkana bili najveći ambasadori muzike i igre. Uprkos stigmi koja ih je pratila, bili su cijenjeni kao muzičari i zabavljači i često su bili pozivani da sviraju za imućnije ljude na kojekakvim slavljima. Na ovim svečanostima oni bi svirali i igrali sve ono što su čuli, vidjeli i naučili na putevima od Kaira do Sarajeva, od Bagdada do Mostara. Publika romskih zabavljača je prihvatala njihovu muziku i igre kao svoje, jer i jesu bile njihove. Svi su oni pripadali jednom širem krugu Osmanske kulture. Vremenom su u raznim krajevima imperije ljudi dodavali ovim pjesmama i igrama neke autohtone lokalne elemente, kao druge riječi ili drugačiji polukorak.

Sevdah, tako, bazira svoju interpretaciju sevdalinke Okladi se momče i djevojče na ovim koracima koje su u BiH mogli donijeti naši Romi, a koje su žitelji bh. gradova svih etničkih grupa pomalo uobličili na svoj način. Na ove korake, Denis je nakalemio koreografiju u kojoj nekoliko parova mladića i djevojaka predstavljaju tekst pjesme. Kao što pjesma kaže, mladić i djevojka se oklade da zajedno spavaju okrenuti jedno drugom ledjima, a da se ne diraju cijelu noć. Ono koje se odupre putenim iskušenjima, naravno, dobija nagradu. Tokom cijele noći, tj. igre, mladić pokušava da odoli čarima djevojke, da se ne okrene premda ga ona mami. I na kraju...

Dodjite da vidite Sevdahovu izvedbu ovog kola da saznate šta se desi na kraju.